Aktualności

Zgodnie z art. 24g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm.) PGK Sp. z o. o. informuje, iż okres obecnie obowiązujących taryf dla Gminy Radzionków zostaje przedłużony do dnia wejścia w życie „nowych taryf” zatwierdzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. „Nowe taryfy” zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami ww. ustawy. Przewidywany termin wejścia w życie „nowych taryf” to druga dekada miesiąca czerwca br.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że od dnia 21.06.2018 r. (przez okres 3 lat) będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzionków. Aby zapoznać się z nowymi stawkami opłat kliknij TUTAJ.