Jakość wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że woda przeznaczona do spożycia została przebadana pod względem jakości przez Laboratorium Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wody.
Próbki do badania pobrano 21.12.2017r. w 7 punktach poboru na terenie Radzionkowa, a wyniki ich badań określiły stan wody jako dobry.

 

 

Informujemy, że woda przeznaczona do spożycia pod względem jakości została przebadana w 7 punktach poboru w Radzionkowie przez Laboratorium Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wody.
Badania przeprowadzono w dniu 20.09.2017 r. Zgodnie z przedstawionymi wynikami stan wody określony został jako dobry.