Jakość wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, na podstawie badań fizyko-chemicznych przeprowadzanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, że woda dostarczana do sieci wodociągowej na terenie Gminy Radzionków posiada twardość (odczyn pH) - 7,7 w skali twardości określana jako twarda ( 7-11).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że woda przeznaczona do spożycia została przebadana pod względem jakości przez Laboratorium Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wody.
Próbki do badania pobrano 21.06.2018 roku w 7 punktach poboru na terenie Radzionkowa.
Na podstawie wyników badań określa się, że woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że woda przeznaczona do spożycia została przebadana pod względem jakości przez Laboratorium Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wody.
Próbki do badania pobrano 15.03.2018 roku w 7 punktach poboru na terenie Radzionkowa.
Na podstawie wyników badań określa się, że woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

Informujemy, że woda przeznaczona do spożycia pod względem jakości została przebadana w 7 punktach poboru w Radzionkowie przez Laboratorium Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wody.
Badania przeprowadzono w dniu 20.09.2017 r. Zgodnie z przedstawionymi wynikami stan wody określony został jako dobry.