Opłaty

Taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że Rada Miasta Radzionków Uchwałą Nr XXXII/272/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków, które będą obowiązywały od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. w wysokości:

1) Cena za 1 m3 dostarczanej wody:

- netto: 5,32 zł

- brutto: 5,75 zł

2) Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków:

- netto: 5,66 zł

- brutto: 6,11 zł

3) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie zapotrzebowania na wodę w zł/m-c:

- podgrupa 1: 7,83 zł netto; 8,46 zł brutto

- podgrupa 2: 19,20 zł netto; 20,74 zł brutto

- podgrupa 3: 86,32 zł netto; 93,23 zł brutto

4) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c: 4,31 zł netto; 4,65 zł brutto

5) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych w zł/m-c: 4,55 zł netto; 4,91 zł brutto

6) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/m-c: 4,55 zł netto; 4,91 zł brutto

PREZES
mgr inż. Marcin Szczygieł

Taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm.), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że dnia 31 marca 2016 r. została podjęta Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miasta Radzionków o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.

1) Cena za 1 m3 dostarczanej wody:

- netto: 5,32 zł

- brutto: 5,75 zł

2) Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków:

- netto: 5,54 zł

- brutto: 5,98 zł

3) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie zapotrzebowania na wodę w zł/m-c:

- podgrupa 1: 5,25 zł netto; 5,67 zł brutto

- podgrupa 2: 19,20 zł netto; 20,74 zł brutto

- podgrupa 3: 86,32 zł netto; 93,23 zł brutto

4) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w zł/m-c: 3,51 zł netto; 3,79 zł brutto

5) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynkach wielolokalowych w zł/m-c: 3,70 zł netto; 4,00 zł brutto

6) Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w zł/m-c: 3,70 zł netto; 4,00 zł brutto

PREZES
mgr inż. Marcin Szczygieł