Aktualności

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przypomina o obowiązku dokonania przez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie gminy Radzionków przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenia jej przed zamarznięciem, a w szczególności o:

  • odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, basenów, fontann, studzienek wodomierzowych  itp.,
  • ocieplenie instalacji i wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych,
  • zapewnienie dostępu do armatury usytuowanej na terenach prywatnych (zasuwy, studnie wodomierzowe),
  • utrzymanie studzienki wodomierzowej lub pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie lub oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych,                   
  • oczyszczanie zasuw, hydrantów i włazów kanalizacyjnych usytuowanych w pasie drogowym z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z §4 ust. 4 obowiązującego regulaminu „Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa, w przypadku uszkodzenia wodomierza lub urządzenia pomiarowego, bądź uszkodzenia plomb, czy też innych zabezpieczeń na nich zainstalowanych”.
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w razie rozerwania lub uszkodzenia wodomierza z powodu jego nie zabezpieczenia przed okresem zimowym, Odbiorca poniesie koszty związane z zakupem nowego wodomierza, ponownym jego montażem oraz oplombowaniem.   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w ul. Kopernika w Radzionkowie rozpoczyna się remont sieci wodociągowej. Po zakończonych robotach związanych z siecią wodociągową, nastąpi przebudowa jezdni.

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (komunikat_ul.Kopernika.pdf)komunikat_ul.Kopernika.pdfKomunikat w sprawie remontu w ul. KopernikaElżbieta Gwóźdź161 kB2017-06-06 12:26

Informujemy, że rozpoczęła się przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. 27-go Stycznia w Radzionkowie.
Roboty te potrwają około 2 miesięcy. W ramach zadania wymieniona zostanie całość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji (budynków). Roboty te wiązać będą się między innymi z głębokimi wykopami oraz możliwością wystąpienia czasowych przerw w dostawie wody.
Ze względu na prowadzone roboty mogą wystąpić uciążliwości w dojściu lub dojeździe do poszczególnych posesji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wyrozumiałość w związku z powstałymi utrudnieniami.
Po zakończeniu robót związanych z siecią kanalizacyjną ul. 27-go Stycznia zyska nową nawierzchnię jezdni oraz chodników.
Za utrudnienia oraz czasowy dyskomfort dla użytkowników i mieszkańców ulicy przepraszamy.