Aktualności

Szanowni Mieszkańcy.

Na przełomie miesiąca sierpnia i września 2018 r., rozpoczną się roboty budowlane przy ul. Kowalskiej wynikające z inwestycji drogowej realizowanej staraniem Urzędu Miasta Radzionków, której efektem będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników.
Ponadto przy okazji prowadzonych robót drogowych wykonane zostaną również prace na sieci wodociągowej począwszy od 27 sierpnia br. W związku z powyższym mogą nastąpić utrudnienia z dojazdem do posesji zlokalizowanych w rejonie ul. Kowalskiej, ul. Szerokiej i ul. Skrytej. Głównym Wykonawcą całości robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
W trakcie trwania robót prosimy o parkowanie samochodów w miejscach usytuowanych poza obszarem prac oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.  
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami:
- tel. PGK: 32 388-87-50, 32 388-87-72
- tel. pogotowia wod-kan 603-869-262

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że od dnia 21.06.2018 r. (przez okres 3 lat) będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzionków. Aby zapoznać się z nowymi stawkami opłat kliknij TUTAJ.