Na podstawie raportów badań próbek wody wykonanych w dniu 07.07.2020 r. przez laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że woda spełnia warunki jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).