Opłaty

Działając zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje o wprowadzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać na terenie Gminy Radzionków. Planowany termin obowiązywania nowych taryf to okres od 02.02.2022 r. do 01.02.2025 r.

Taryfa znajduje się T U T A J.

 

Poniżej wyciąg cen i stawek z taryfy.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówZaopatrzenie
w wodę zł/m3
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy
Zaopatrzenie
w wodę zł/m3
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryf
Zaopatrzenie
w wodę zł/m3
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryf
nettobruttonettobruttonettobrutto
1Grupa 1Cena za usługę6,497,016,597,126,697,23
2Grupa 2Cena za usługę6,497,016,597,126,697,23

 

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówOpłata abonamentowa
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy
Opłata abonamentowa
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryf
Opłata abonamentowa
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryf
nettobruttonettobruttonettobrutto
1Grupa 1Cena za usługę7,678,297,688,307,758,37
2Grupa 2Cena za usługę4,965,364,975,375,025,42

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówOdprowadzanie ścieków zł/m3
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy
Odprowadzanie ścieków zł/m3
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryf
Odprowadzanie ścieków zł/m3
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryf
nettobruttonettobruttonettobrutto
1Grupa 1Cena za usługę6,717,256,877,427,047,61
2Grupa 2Cena za usługę6,717,256,877,427,047,61

 

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówOpłata abonamentowa
w okresie od 1 do 12 m-ca
obowiązywania taryfy
Opłata abonamentowa
w okresie od 13 do 24 m-ca
obowiązywania taryf
Opłata abonamentowa
w okresie od 25 do 36 m-ca
obowiązywania taryf
nettobruttonettobruttonettobrutto
1Grupa 1Cena za usługę7,988,627,988,628,028,66
2Grupa 2Cena za usługę4,965,364,965,365,005,40

 


Dnia 18 października 2018 r.  Rada Miasta  Radzionków przyjęła Uchwałę nr LIV/466/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała nr LIV/466/2018 z dnia 24 października 2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zgodnie z uchwałą Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Link do uchwały: http://www.bip.radzionkow.pl/?a=23348, link do ogłoszenia: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/6624/