Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Kużaja 17 jest miejską jednostką organizacyjną, powstałą w wyniku likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie celem przekształcenia w spółkę ze 100 % udziałem Gminy Radzionków na podstawie Uchwały Nr XI/90/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 czerwca 2015 roku.

NIP: 645-25-44-977

Regon: 363078245

Nr KRS: 0000594969

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 52 1050 1230 1000 0022 1768 1341

Działalność zakładu:

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

  1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

  2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

  3. działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

  4. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,

  5. zbieranie odpadów,

  6. sprzątanie,

  7. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,

  8. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

  9. roboty budowlane.