Jakość wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że woda przeznaczona do spożycia została przebadana pod względem jakości przez Laboratorium Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wody.
Próbki do badania pobrano 20.09.2018 roku w 7 punktach poboru na terenie Radzionkowa.
Na podstawie wyników badań określa się, że woda spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załącznik: