Na podstawie badań próbek wody przeprowadzanych przez laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach  twardość ogólna wody dostarczanej do odbiorców na terenie Radzionkowa wynosi powyżej 200 mg CaCO3/l.

Kategorie twardości wody

 

Lp.

Stopień twardości wody

mval/l

mg CaCO3/l

°dH

[mmol/l]

1

Woda bardzo miękka

< 2

< 100

< 5,6

< 1

2

Woda miękka

2–4

100–200

5,6–11,2

1–2

3

Woda średnio twarda

4–7

200–350

11,2–19,6

2–3,5

4

Woda twarda

7–11

350–550

19,6–30,8

3,5–5,5

5

Woda bardzo twarda

> 11

> 550

> 30,8

> 5,5

 


Przeliczenie jednostek twardości wody

 

 

 

°dH

°e

°fH

ppm

mval/l

mmol/l

stopnie niemieckie

1°dH =

1

1,253

1,78

17,8

0,357

0,1783

stopnie angielskie

1°e =

0,798

1

1,43

14,3

0,285

0,142

stopnie francuskie

1°fH =

0,560

0,702

1

10

0,2

0,1

ppm CaCO3 (USA)

1 ppm =

0,056

0,07

0,1

1

0,02

0,01

milival

1 mval/l =

2,8

3,51

5

50

1

0,50

mmol

1 mmol/l =

5,6

7,02

10,00

100,0

2,00

1

Jednostka 1 ppm określa 1 cząsteczkę CaCO3 na 1 milion cząsteczek roztworu.