Dnia 18 października 2018 r.  Rada Miasta  Radzionków przyjęła Uchwałę nr LIV/466/2018 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała nr LIV/466/2018 z dnia 24 października 2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zgodnie z uchwałą Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Link do uchwały: http://www.bip.radzionkow.pl/?a=23348, link do ogłoszenia: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2018/6624/