Aktualności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako członek Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego gorąco zachęca do wzięcia udziału w kampanii „Toaleta to nie śmietnik".

Adresatem tej kampanii generalnie są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III).  W ramach kampanii powstał autorski spektakl teatralny pt. „Niezwykła przygoda psa Kropelki" opowiadający historię szczeniaka, który przez działanie człowieka trafił do kanalizacji........
Spektakl ten został również wykonany w wersji wideo i można z niego za darmo skorzystać. Dodatkowo metodycy z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli opracowali scenariusz lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych i zerówki na temat działania systemu kanalizacyjnego.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej https://toaletatoniesmietnik.pl/ oraz u koordynatora kampanii: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i pod nr tel. 32 388-87-73

Działając zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje o wprowadzeniu nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać na terenie Gminy Radzionków. Planowany termin obowiązywania nowych taryf to okres od 02.02.2022 r. do 01.02.2025 r.

Treść taryfy znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.pgk.radzionkow.pl (w zakładce „Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków") lub w siedzibie Spółki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, poszukuje pracownika na stanowisko: MONTER

Miejsce pracy: województwo śląskie
Zakres czynności: obsługa koparko – ładowarki, praca na eksploatowanej sieci wodno – kanalizacyjnej
Wymagania:

  • Uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki z doświadczeniem, prawo jazdy kat. B.
  • Mile widziane prawo jazdy kat. C + E.

Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kużaja 17
41-922 Radzionków
lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub składać osobiście w siedzibie spółki.
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy dostępny na naszej stronie www.bip.pgk.radzionkow.pl


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku odpowiedzi
na powyższe ogłoszenie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Jana Kużaja 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594969, NIP: 645 254 49 77, kapitał zakładowy o wysokości: 19.950.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej Spółką, adres mailowy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO.  tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz ewentualnie na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w związku z procesem rekrutacji w Spółce.
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmiot, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy Kodeks Pracy,
w zakresie innych danych niż wskazane w art. 221§ 1 kp jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

Od dnia 13 marca br. kasa w PGK jest zamknięta. Powodem zamknięcia była rozwijająca się pandemia koronawirusa i troska o zdrowie osób wpłacających pieniądze w kasie, jak i pracowników przedsiębiorstwa. Okres od marca do czerwca pokazał, że funkcjonowanie kasy w siedzibie przedsiębiorstwa nie jest koniczne. Jej zamknięcie spotkało się ze zrozumieniem zdecydowanej większości Państwa, którzy dokonywali dotychczas płatności w siedzibie przedsiębiorstwa.
Ze względu na powyższe okoliczności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, iż z dniem 1 lipca 2020 roku zostaje zlikwidowana kasa zlokalizowana w budynku przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie.
Wszelkie zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa można regulować w oddziałach Poczty Polskiej, punktach kasowych, jak również przelewem tradycyjnym lub elektronicznym.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za utrudnienia.

W związku z pandemią koronawirusa zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że zarówno nasza załoga, jak i eksploatowane przez nas urządzenia, są przygotowane do zapewnienia ciągłości świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.
Z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19 marca 2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19) wynika, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne, co oznacza, że wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę dalej znajdują zastosowanie. Ponadto WHO zaznacza, że nie ma obecnie dowodów na przenoszenie wirusa przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy nie.
Potwierdzamy, że woda dostarczana mieszkańcom Radzionkowa spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzane badania potwierdzają, że jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
Jednocześnie informujemy, że wdrożyliśmy w przedsiębiorstwie działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 i zwalczaniu choroby CoVID-19, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, iż od miesiąca czerwca 2019 roku dla wygody swoich klientów uruchamia bezpłatną platformę IBOK. Zachęcamy do  korzystania.