Z dniem 01.01.2019r. na podstawie §14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony zostaje nowy cennik usług nie ujętych w taryfie. Treść zarządzenia wewnętrznego nr 17 z dnia 19.12.2018r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Cennik stanowiący załącznik do powyższego zarządzenia dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa.

Cennik PGK Sp. z o.o.pdf