Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że od dnia 28.08.2023 r. ( poniedziałek ) rozpoczęte zostaną prace związane z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej w drodze dojazdowej do budynków przy ul. Orzechowskiej od numeru 58 do numeru 86.

W związku z powyższym z uwagi na konieczność prowadzenia prac w godzinach od 8:00 do 14:00 (w środy do godziny 16:00) mogą wystąpić utrudnienia z dojazdem do posesji.

W związku z powyższym w w/w godzinach prosimy o parkowanie samochodów w miejscach usytuowanych poza rejonem prowadzonych prac.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu:

- tel. PGK Sp. zo.o. 032 388-87-50, 032 388-87-72

- tel. pogotowia 0603-869-262