Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z informacją pozyskaną z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A  w dzielnicy „ROJCA” mieszkańcom może być dostarczana woda o obniżonych parametrach jakościowych w zakresie barwy, mętności i żelaza.
Sytuacja ta spowodowana jest pracami regulacyjnymi oraz zmianami ciśnienia na Stacji Uzdatniania Wody „Bibiela” wykonywanymi przez dostawcę wody do Radzionkowa czyli Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (GPW). Działania te powodują zrywanie się osadów występujących na ściankach rurociągów, skutkiem czego jest woda o pogorszonych parametrach jakościowych w zakresie barwy, mętności i żelaza.
Zgodnie informacjami GPW S.A. woda nie ma zmian parametrów bakteriologicznych.
Możliwy jest po telefonicznym zgłaszaniu dowóz wody beczkowozem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
tel. PGK Sp. z o. o.: (32) 388-87-50, (32) 388-87-72
tel. pogotowia: 0 603-869-262