Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 13.06.2022 r. (poniedziałek) rozpoczęte zostaną prace związane z budową kolejnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzechowskiej 58 - 76e (boczna).

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia z dojazdem do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac w godzinach od 8:00 do 15:00. Prosimy o parkowanie samochodów w miejscach usytuowanych poza rejonem prowadzonych prac.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

tel. PGK Sp. z o.o.
032 388-87-50
032 388-87-72
tel.  pogotowia  0603-869-262