Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, poszukuje pracownika na stanowisko: MONTER

Miejsce pracy: województwo śląskie
Zakres czynności: obsługa koparko – ładowarki, praca na eksploatowanej sieci wodno – kanalizacyjnej
Wymagania:

  • Uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki z doświadczeniem, prawo jazdy kat. B.
  • Mile widziane prawo jazdy kat. C + E.

Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kużaja 17
41-922 Radzionków
lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub składać osobiście w siedzibie spółki.
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy dostępny na naszej stronie www.bip.pgk.radzionkow.pl


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku odpowiedzi
na powyższe ogłoszenie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Jana Kużaja 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594969, NIP: 645 254 49 77, kapitał zakładowy o wysokości: 19.950.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej Spółką, adres mailowy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO.  tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz ewentualnie na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w związku z procesem rekrutacji w Spółce.
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmiot, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy Kodeks Pracy,
w zakresie innych danych niż wskazane w art. 221§ 1 kp jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.