Informujmy, że w związku z pracami prowadzonymi przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A. na sieci wodociągowej – magistralnej zasilającej Radzionków nastąpiła konieczność regulacji sieci wodociągowej na terenie miasta Radzionków w „dzielnicy Rojca”, począwszy od dnia 7 kwietnia br.
W zawiązku z powyższym mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody dla mieszkańców, obniżenie ciśnienia oraz obniżenie jakości dostarczanej wody.
Za powstałe niedogodności przepraszamy

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

- telefon pogotowia wod – kan: 603-869-262
- telefon PGK Sp. z o.o.: 32 388-87-50