Informujemy, że rozpoczęła się przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. 27-go Stycznia w Radzionkowie.
Roboty te potrwają około 2 miesięcy. W ramach zadania wymieniona zostanie całość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji (budynków). Roboty te wiązać będą się między innymi z głębokimi wykopami oraz możliwością wystąpienia czasowych przerw w dostawie wody.
Ze względu na prowadzone roboty mogą wystąpić uciążliwości w dojściu lub dojeździe do poszczególnych posesji. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wyrozumiałość w związku z powstałymi utrudnieniami.
Po zakończeniu robót związanych z siecią kanalizacyjną ul. 27-go Stycznia zyska nową nawierzchnię jezdni oraz chodników.
Za utrudnienia oraz czasowy dyskomfort dla użytkowników i mieszkańców ulicy przepraszamy.